Informació del client

Enviaments i Devolucions

 

El client haurà d'inspeccionar davant del repartidor la mercaderia. Si observés alguna cosa en mal estat, obert o molt deteriorat, preguem el faci notificar per escrit en la fulla de lliurament i no accepti la comanda.

Els preus de tarifa no inclouen el muntatge dels productes, ni la instal · lació.

Equipatuvivienda (STEMPELTQT, S.L.), no es fa responsable de retards en el lliurament per absències del domicili, adreces incorrectes o causes majors.


El comprador té dret a la devolució per qualsevol circumstància de la mercaderia adquirida. No obstant això, haurà de ser retornada en les mateixes condicions com es va rebre, sense usar i amb els seus embolcalls originals.

Per realitzar la devolució hauran de posar-se en contacte amb info@equipatuvivienda.com , indicant:
• Nombre de comanda
• Referència a retornar
• Motiu de la devolució.

L'usuari haurà de responsabilitzar-se de la qualitat d'enviament i embalatge, per la qual cosa STEMPELTQT, S.L. podrà rebutjar una devolució si el producte arribés deteriorat a les seves dependències.

STEMPELTQT, S.L., reintegrarà l'import del producte una vegada recepcionat i inspeccionat el mateix per persones de la seva organització o empresa fabricadora del producte, la qual ens donarà la conformitat de l'abonament si escau.

Quant a les despeses d'enviament i devolució, seran també abonats per STEMPELTQT, S.L., sempre que el motiu de la devolució sigui per causes imputables a STEMPELTQT, S.L. :
• Que les referències enviades no es corresponguin amb les demanades.
• Que les seves característiques no es corresponguin amb les indicades en el lloc web.
• Problemes de qualitat en el producte (una vegada comprovats pel personal tècnic de STEMPELTQT, S.L. i els seus fabricants o proveïdors.
En cas d'una devolució per causes no imputables a errors en els productes rebuts o a la qualitat del producte, el comprador haurà de fer-se càrrec dels costos de recollida que, o bé seran descomptats del preu del producte o bé hauran de ser ingressats mitjançant transferència en un compte de STEMPELTQT, S.L. que es facilitarà.